top of page

Twan (1971) is zijn militaire carrière als dienstplichtige bij het Korps Commando Troepen begonnen, vervolgt als operator is hij daarna door de rangen gegroeid binnen het defensie apparaat om uiteindelijk als ervaren Officier bij het Korps Mariniers de dienst uit te gaan. Door zijn weg te belopen zoals hij gedaan heeft kon hij zichzelf en zijn teams onder alle omstandigheden leiden en coachen vanuit vertrouwen in zichzelf en de ander. 

Door ervaring in meerdere operaties en uitzendingen gelooft hij er niet in alleen zelf een leider te zijn; 

"Het is prachtig ook anderen in staat te stellen de leiding te laten nemen. Ik geloof in het trainen en coachen van teamgenoten door mijn enthousiasme, passie en kennis te delen en ze bovendien de benodigde vaardigheden aan te leren. Een team is slechts zo sterk als zijn zwakste schakel. Een goede leider kent ook zijn of haar kwetsbaarheden, alleen ziet hij of zij zijn kansen deze voor leiderschap in te zetten en daarmee andere te inspireren en te begeleiden".

Na zijn carrière bij Defensie heeft Twan als trainer, coach en vertrouwenspersoon zijn ervaring gedeeld binnen de hoog risico sector. In totaal opereert hij dus al ruim 30 jaar binnen dit spectrum zowel in binnen- als buitenland. Hierbij heeft hij zijn passie voor het gedrag van de mens binnen deze dynamische branche in kunnen zetten op welzijn, veiligheid, leiderschap, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Van operationeel niveau tot het hoogste management wist hij altijd de mens met zijn of haar eigen identieke gedrag centraal te zetten waardoor er groei en zelfreflectie kon ontstaan. Een veilige omgeving creëren voor het individu, het team en de organisatie.

 

Vrijheid, passie, verbinding, harmonie en kracht. Dit zijn zijn kernwaarden. Zo heeft hij van jongs af aan de roeping gevoeld er voor anderen te willen zijn. Als beschermingsmechanisme heeft hij daarbij geleerd om zijn emotie golven smal te houden. Ogenschijnlijk is er dan altijd balans, rust, vrede, liefde en harmonie. Niets is minder waar en hij is dan ook blij dat hij zijn eigen emoties, identiteit en kwetsbaarheid heeft mogen ontdekken waardoor hij steeds meer zichzelf is geworden. Graag neemt hij mensen mee in zijn ervaringen en faciliteert hij het individu en de organisatie zodat ze zichzelf weer vanuit hun eigen kracht kunnen presenteren.

bottom of page