top of page
Zoeken
  • Foto van schrijvergewoonTwan

Een holistische benadering in leiderschap


In woorden van de Amerikaanse schrijver en spreker, John C. Maxwell: "Leadership is not about being in charge. It's about taking care of those in your charge."


Dit citaat onderstreept het belang van leiderschap dat verder gaat dan alleen het sturen van harde vaardigheden. Ware leiders inspireren hun teams om niet alleen te excelleren in technische bekwaamheden, maar ook in het volledige spectrum van menselijke potentieel.


Het benutten en ontwikkelen van de verborgen kracht van onze skills resulteert niet alleen in een hogere effectiviteit en efficiëntie, maar ook in een team dat gedijt in een veilige, ondersteunende en plezierige omgeving. In het samenspel van harde en zachte vaardigheden ligt de sleutel tot duurzaam succes en groei, niet alleen voor individuen maar voor het gehele team.


In de dynamische wereld van leiderschap wordt vaak de nadruk gelegd op meetbare indicatoren, zoals KPI's en harde vaardigheden (Hardskills). Echter, een diepgaand begrip van ook de verborgen talenten (Softskills), zowel van individuen als van het team als geheel, is de sleutel tot duurzaam succes. Dit inzicht komt voort uit het werken in en met bijzondere teams & contexten, waarbij het belang van zowel harde als zachte vaardigheden iedere keer weer op een unieke manier aan het licht komt.


Harde vaardigheden

In de wereld van speciale operaties zijn harde vaardigheden cruciaal. Enkele van deze essentiële vaardigheden omvatten:


Tactisch schieten

Beheersing van vuurwapens in diverse omgevingen.

Navigatie en oriëntatie

Het vermogen om efficiënt te bewegen in complexe en vijandige terreinen.

Communicatie

Duidelijke en effectieve communicatie, vaak onder druk en in extreme omstandigheden.


Deze harde vaardigheden vormen ongetwijfeld de basis van competentie, maar ze vormen slechts 20% van het eindresultaat.


Verborgen kracht van Softskills

De overige 80% van succes komt voort uit Softskills, ook wel Powerskills genoemd. Deze vaardigheden, inherent aan het individu, worden gedurende het leven opgebouwd en ontwikkeld.


Enkele cruciale Softskills uit de wereld van bijzondere eenheden zijn:


Teamwerk en samenwerking

Het vermogen om naadloos samen te werken met diverse persoonlijkheden.

Stressmanagement

Het kunnen handelen onder intense druk zonder de kalmte te verliezen.

Leiderschap en empathie

Het vermogen om anderen te inspireren en te begrijpen.


De synergie tussen harde en zachte vaardigheden is wat uiteindelijk het verschil maakt.


Leiderschap in het ontdekken en ontwikkelen van talenten

Als leider is het van vitaal belang om niet alleen de harde vaardigheden te erkennen, maar ook de verborgen zachte vaardigheden binnen het team aan te boren. Hier zijn enkele strategieën om dit te bewerkstelligen:


Open communicatie

Creëer een cultuur waarin teamleden zich comfortabel voelen om hun unieke talenten te delen.

Individuele ontwikkelingsplannen

Werk samen met teamleden om plannen op te stellen voor continue ontwikkeling van zowel harde als zachte vaardigheden.

Mentorschap en coaching

Stimuleer peer-to-peer coaching om de sterke punten van elk teamlid te benadrukken en te versterken.

Teambuilding activiteiten

Organiseer activiteiten die teamwerk, communicatie en onderling begrip bevorderen.


De kracht van Soft/Powerskills in leiderschap in het dagelijkse leven

In het reguliere bedrijfsleven kunnen leiders veel leren van de eerdergenoemde lessen die voortkomen uit ervaringen in bijzondere teams.


Allereerst is het van belang dat leiders erkennen dat harde vaardigheden, zoals meetbare prestatie-indicatoren (KPI's), slechts een fractie van het totale succes van een team vertegenwoordigen.


Een holistische benadering, waarbij de focus niet alleen ligt op kwantificeerbare resultaten maar ook op de verborgen talenten van individuen, kan leiden tot een veelzijdiger en veerkrachtiger team.


Ten tweede is het essentieel voor leiders in het reguliere bedrijfsleven om de waarde van zachte vaardigheden te erkennen en te integreren in hun eigen leiderschapsstijl en die van hun teamleden. Hier volgen een aantal voorbeelden:


Communicatievaardigheden

Effectieve communicatie is essentieel voor een gezonde werkomgeving. Het helpt misverstanden te voorkomen en bevordert een open dialoog tussen teamleden.

Samenwerking

Het vermogen om goed samen te werken met collega's draagt bij aan een positieve werkcultuur. Samenwerking verbetert niet alleen de productiviteit, maar ook het algemene welzijn op de werkplek.

Probleemoplossend vermogen

Medewerkers die goed zijn in het oplossen van problemen dragen bij aan een veilige en positieve werkomgeving. Ze kunnen snel en effectief reageren op uitdagingen.

Emotionele intelligentie

Het begrijpen en beheren van de eigen emoties en het kunnen omgaan met de emoties van anderen draagt bij aan een gezonde werkcultuur.

Flexibiliteit

In een steeds veranderende werkwereld is flexibiliteit een waardevolle eigenschap. Flexibele medewerkers passen zich gemakkelijk aan nieuwe omstandigheden aan.

Zelfmotivatie

Medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn, zijn vaak productiever en ervaren meer werkplezier. Ze hebben de capaciteit om zelfstandig te werken en doelen te bereiken.

Kritisch denken

Kritisch denken stelt werknemers in staat om informatie te evalueren, beslissingen te nemen en problemen op te lossen op een doordachte manier.

Empathie

Empathie maakt het gemakkelijker om effectief met collega's om te gaan. Het begrijpen van de gevoelens en perspectieven van anderen bevordert een ondersteunende werkcultuur.

Time Management

Efficiënt omgaan met tijd is cruciaal voor zowel productiviteit als het verminderen van stress op de werkplek.


Deze vaardigheden dragen niet alleen bij aan een gezonde en positieve werkomgeving, maar kunnen ook de veiligheid op de werkplek verbeteren door betere communicatie, samenwerking en probleemoplossend vermogen.


Het aanmoedigen van open communicatie, individuele ontwikkeling en teambuilding activiteiten draagt bij aan het onthullen en versterken van deze skills, wat uiteindelijk resulteert in een meer gebalanceerde en effectieve organisatie. Het is niet alleen de prestatie van individuen die telt, maar ook de wijze waarop zij gezamenlijk hun verschillende talenten combineren om als team te excelleren.


Met veel plezier en genoegen draag ik bijna wekelijks mijn eigen ervaringen over aan diverse teams binnen organisaties. Mijn rol is er één van inspiratie, waarbij ik door het aanreiken van gevarieerde uitdagingen en het belichten van waardevolle lessen, altijd voorzien van een grondige reflectie, deze teams in beweging zet. De focus ligt op het bevorderen van persoonlijke groei voor elk individu en een streven naar een cultuur van veiligheid, duurzaamheid, plezier en effectiviteit.


De aanpak gaat verder dan de schijnbaar onmeetbare vaardigheden, en het resultaat is meetbare vooruitgang en succes op onverwachte en verrijkende manieren. Gezamenlijk met elkaar, niet alleen individuen maar het gehele team naar een hoger niveau van prestatie tillen.


Meer weten, neem contact met me op.

42 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page