top of page
Zoeken
  • Foto van schrijvergewoonTwan

Het verbindende fundament


"In het midden van chaos is er altijd gelegenheid." Sun Tzu

 

Laten we deze gelegenheid benutten om te bouwen aan organisaties die gedijen te midden van uitdagingen, dankzij een stevig psychosociaal fundament.

 

Binnen de complexiteit van menselijke interacties binnen organisaties, is het psychosociale fundament veelal de sleutel tot succes. Binnen dit fundament staan drie essentiële pijlers centraal: structuur, gedragsregels en rituelen.


Deze vormen de bouwstenen voor een gezonde organisatiecultuur waarin individuen gedijen en samenwerking bloeit.

 

Structuur: De stevige backbone

Structuur biedt een kader waarbinnen taken worden uitgevoerd, rollen worden gedefinieerd en besluitvorming plaatsvindt. Het gaat niet alleen om hiërarchieën, maar ook om heldere communicatielijnen en vooral duidelijke doelen.

 

Voorbeeld: In Defensie is structuur van levensbelang. Als leider implementeerde ik duidelijke doelstellingen, commandolijnen en taakverdelingen, waardoor iedereen wist wat er van hen werd verwacht, zelfs in de meest stressvolle situaties.

 

Tip: Zorg voor regelmatige evaluaties van de structuur om ervoor te zorgen dat deze blijft aansluiten bij de behoeften van de organisatie en haar medewerkers.

 

Gedragsregels: De gedeelde waarden en normen

Gedragsregels vormen de sociale lijm die een gemeenschappelijke cultuur en ethiek binnen de organisatie creëert. Ze definiëren acceptabel gedrag, communicatiestijlen en conflictoplossing. Deze worden vastgelegd en vanuit consent nageleefd zodat men elkaar er op mag en kan aanspreken.

 

Voorbeeld: In een aantal van mijn teams hanteerden we gedragsregels zoals respect voor hiërarchie, open communicatie en teamwerk. Dit zorgde voor een veilige omgeving waarin iedereen zich gehoord voelde en conflicten constructief werden opgelost.

 

Tip: Wees transparant over de gedragsregels en handhaaf ze consequent om een cultuur van vertrouwen en respect te bevorderen.

 

Rituelen: De verbindende tradities

Rituelen binnen organisaties zijn meer dan alleen symbolische handelingen; ze vormen de kern van de bedrijfscultuur en beïnvloeden direct de interacties tussen teamleden. Deze rituelen zijn doordrenkt met diepgaande betekenis en dragen bij aan een cultuur van openheid, eerlijkheid en respect. Het zijn vaak de onbeschreven regels.

 

Uitspreken:

Het uitspreken van gedachten, zorgen en ideeën is van cruciaal belang binnen teams. Rituelen zoals in kort incheck moment bieden een veilige ruimte waar teamleden vrijuit kunnen spreken zonder angst voor oordeel. In deze setting worden successen gevierd, uitdagingen besproken en feedback gegeven, wat bijdraagt aan een dieper begrip en respect voor elkaar.

 

Emoties tonen:

Het tonen van emoties wordt binnen organisaties gezien als een teken van menselijkheid en kracht, niet als zwakte. Rituelen zoals het delen van persoonlijke ervaringen tijdens teamvergaderingen of bijeenkomsten moedigen medewerkers aan om hun emoties te uiten en steun te vinden bij elkaar. Deze openheid versterkt de onderlinge band en vergroot het wederzijds begrip.

 

Eerlijkheid en respect:

Rituelen die eerlijkheid en respect bevorderen, zijn een integraal onderdeel van een gezonde organisatiecultuur. Bijvoorbeeld, na elk project wordt er een evaluatiesessie gehouden waarin alle acties en beslissingen worden geanalyseerd. Deze sessies, waar eerlijkheid en respect voor elkaars perspectieven centraal staan, helpen om fouten te identificeren, successen te vieren en teamleden verantwoordelijk te houden voor hun acties.

 

Tip: Als leider is het essentieel om deze rituelen te koesteren en te faciliteren. Moedig open communicatie aan, sta emoties toe en waardeer eerlijkheid en respect als fundamenten van de teamcultuur. Door deze rituelen te omarmen, kunnen organisaties een omgeving creëren waarin eerlijkheid, respect en menselijkheid hoog in het vaandel staan, en waarin teams gedijen, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.

 

Conclusie: Bouwen aan een sterke fundering

Het creëren en onderhouden van een gezond psychosociaal fundament binnen organisaties vereist aandacht, toewijding en voortdurende aanpassing. Door structuur, gedragsregels en rituelen op een evenwichtige manier te integreren, kunnen leiders een omgeving cultiveren waarin medewerkers gedijen en organisatorische doelen worden bereikt.

 

Zelf heb ik geleerd dat het investeren in dit fundament niet alleen de prestaties van het team verbetert, maar ook de weerbaarheid en het welzijn van individuele teamleden bevordert.

 

Door de principes van structuur, gedragsregels en rituelen toe te passen, kunnen organisaties een cultuur van vertrouwen, samenwerking en succes creëren.

 

"Wat men moet leren doen, leert men door het te doen." – Aristoteles.

 

 

10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page